Thể loại thấp hơn

Crazy Digger

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Crazy Digger hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Trò chơi Crazy Digger khác nhau, ví dụ như Crazy Digger 1

Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là để ăn tất cả các kim cương! Cố gắng tìm hiểu cấp độ và tránh những chỗ nguy hiểm. Bạn có thể thắng nhiều điểm không?

Kỹ năng

Gửi phản hồi