back to home dude

Crazy Bear

Crazy Bear

về Crazy Bear

Đóng vai chú gấu mê say này và trãi qua những cấp độ khác nhau trong trò chơi ván trượt, xe đạp leo núi và sân xe đạp. Tránh tất cả những chướng ngại vật và tập hợp những chìa vặn đinh ốc để sửa chữa xe đạp bị hỏng.