back to home dude

Nhà Thương Điên

Nhà Thương Điên

Về Nhà Thương Điên

Bạn vẫn luôn có những giấc mơ giống nhau đã nhiều năm rồi. Hằng đêm... Giờ đã đến lúc để thoát khỏi nó. Đối diện với những nỗi sợ hãi của bạn và cố gắng tìm lối thoát.