back to home dude

Crate Run

Crate Run

về Crate Run

Một khối vuông bạn cần phải di chuyển và nó cần phải tránh những thanh sắt. Điều đó khó đến mức nào? Hãy nhanh chóng, đừng làm rơi khối vuông và vượt qua những chướng ngại vật. Nhưng hãy cẩn thận, mọi thứ khó hơn là bạn nghĩ đấy.