back to home dude

Crash Test Dummy Olympics

Crash Test Dummy Olympics

về Crash Test Dummy Olympics

cố gắng tăng tốc càng nhanh càng tốt bằng cách chuyển hướng bánh răng vào đúng thời điểm thích hợp và chọn gốc hoàn hảo để ném người nộm bằng vải thô qua kính chắn gió. Bạn có thể đạt được điểm cao không nào?