back to home dude

Crash It Smash It 2

Crash It Smash It 2

về Crash It Smash It 2

Hãy cầm lấy vô lăng và hủy diệt cả thành phố với chiếc xe của bạn! Nếu bạn có thể phá hủy đủ số lượng trong thời gian cho phép, bạn sẽ được nhiều tiền hơn. Bạn có thể mở khóa tất cả những chiếc xe trong trò chơi này?