back to home dude

Crash Drive 2: Cuộc Chiến Xe Tăng

Crash Drive 2: Cuộc Chiến Xe Tăng

Về Crash Drive 2: Cuộc Chiến Xe Tăng

Bạn luôn muốn biết cảm giác khi lái một chiếc xe tăng? Vậy Crash Drive 2: Cuộc Chiến Xe Tăng chính là trò chơi dành cho bạn! Chọn chiếc xe tăng của bạn và quay lại trận chiến. Hãy loại bỏ nhiều xe tăng nhất có thể bằng cách đẩy chúng, bắn chúng hoặc làm nổ tung. Với cách này bạn sẽ có tiền và với số tiền kiếm được bạn có thể mua những chiếc xe tăng tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Bạn đã sẵn sàng cho trận chiến?