back to home dude

CP6

CP6

về CP6

Bạn có thể về đích trong từng cấp độ mà không thể nhảy được? Cẩn thận với những bức tường đỏ, chúng sẽ làm bạn teo nhỏ! Cố gắng tập hợp 3 chiếc chìa khóa ở từng cấp độ!