back to home dude

Cowaboom: Lost In Time 2

Cowaboom: Lost In Time 2

về Cowaboom: Lost In Time 2

Giết tất cả những kẻ thù bằng cách phóng những con bò vào chúng!hãy cố gắng hoàn thành từng cấp độ với càng ít lần phóng càng tốt. Bạn có thể ghi được 3 chuông bò trong từng cấp độ không nào?