back to home dude

CowaBoom 1

CowaBoom 1

về CowaBoom 1

Gõ vào những con bò từ chiếc vòng tròn bằng cách phóng những con bò theo hướng của chúng! Bạn có thể ghi điểm cao nhất bằng cách tính đúng giờ?