back to home dude

Covert Front 4

Covert Front 4

về Covert Front 4

hãy sống sót trong cuộc va đụng máy bay và tẩu thoát ra khỏi căn cứ không trung trong cuộc hành trình mạo hiểm này. Săn lùng những vật ẩn náu và nảy ra những phương án thông minh để giải quyết trò chơi này!