back to home dude

Covert Front 3

Covert Front 3

về Covert Front 3

Nhà khoa học lỗi lạc của chúng ta đang bị mất tích và bạn được giao nhiệm vụ để tìm ra anh ta. Anh ta đã rất bận rộn với mỗi một nhiệm vụ bí mật. Hãy dựa vào những manh mối để tìm ra anh ta.