back to home dude

Counter Terror

Counter Terror

về Counter Terror

nhiệm vụ của bạn là hãy giải cứu những con tin! xâm nhập vào trong tòa nhà và giết tất cả những kẻ khủng bố!sử dụng những vật dụng đặc biệt để lên cao hơn và hãy làm sao cho từng người dân vô tội có thể rời khỏi tòa nhà mà không bị thương!