back to home dude

Counter Strike Source

Counter Strike Source

về Counter Strike Source

bạn đang bị tấn công bởi vô số những kẻ thù, và bạn không có cách nào khác là giết tất cả chúng. Lấy khẩu súng trường AK-47 của bạn ra và bắn. Cố gắng sống còn càng lâu càng tốt.