back to home dude

Counter Strike De Dust

Counter Strike De Dust

về Counter Strike De Dust

Tiêu diệt tất cả những kẻ khủng bố ở 3 vị trí khác nhau! Bắn chúng bằng khẩu súng của bạn và cố gắng sống còn càng lâu càng tốt!