back to home dude

Cosmoc.io

Cosmoc.io

Về Cosmoc.io

Cosmoc.io là trò chơi lái xe tốc độ nhanh đầy vui nhộn qua không gian. Hãy bắn hạ những người chơi khác và thu thập HP và sức mạnh. Hãy cẩn thận bạn không được rời khỏi khu vực của mình. Bay qua khu vực biên giới thì nguy hiểm