back to home dude

Cool West

Cool West

về Cool West

Những con chim cánh cụt Nam Cực đang trong trận chiến miền Nam. Hãy giúp những con vật dũng cảm bảo vệ lãnh thổ của chúng và mang chúng về nơi mà chúng được sinh ra.