back to home dude

ContinuousLY

ContinuousLY

về ContinuousLY

Bạn đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Thứ duy nhất bạn có thể thấy xung quanh là những cánh cửa và cầu thang. Trong lúc bạn tìm kiếm lối ra thì bạn nhận thấy những hành động lạ thường. Ai đang cố gắng liên lạc với bạn? Và vì sao? Tìm kiếm câu trả lời và giải đáp bí ẩn.