back to home dude

Connect CaféLand

Connect CaféLand

về Connect CaféLand

sử dụng chuột để chọn những hình giống nhau. Khi bạn xóa được càng nhiều hình, bạn sẽ ghi được thêm càng nhiều điểm! Bạn có thể ghi điểm cao nhất không nào?