back to home dude

Connect 4

Connect 4

về Connect 4

Chơi với máy tính và cố gắng là người trước tiên tìm ra bốn màu trong một hàng! Chọn mức độ khó và hãy thể hiện khả năng của mình nha!