back to home dude

Công Viển Kỷ Jura

Công Viển Kỷ Jura

Về Công Viển Kỷ Jura

Mọi người đều biết Công Viển Kỷ Jura. Mọi người đều thích bộ phim này. Giờ đây chúng ta có trò chơi lịch sử này. Chiến đấu chống lại những con khủng long và chống lại thiên nhiên. Vì lí do nào đó, thậm chí đến những cơn bão cũng liên quan. Chọn nơi bạn muốn đi đến trên hòn đảo. Hãy sống sót