back to home dude

Công viên Hòa Bình

Công viên Hòa Bình

Về Công viên Hòa Bình

Trẻ em muốn làm gì trong công viên? Chơi. Người già muốn làm gì trong công viên? Chơi cờ. Vậy tất cả mọi người đến công việc với một lý do khác nhau. Bạn nghĩ rằng bạn có biết tất cả mọi người muốn gì không? Hãy chơi Công Viên Hòa Bình! Hãy giữ cho tất cả những du khách hài lòng và mọi người có một ngày vui vẻ ở công viên!