back to home dude

Công viên 3D Cảnh sát

Công viên 3D Cảnh sát

Về Công viên 3D Cảnh sát

Là một cảnh sát, một khi bạn nhận được nhiệm vụ, bạn phải đến được địa điểm của mình nhanh nhất có thể. Đây chính là tình huống được giới thiệu trong trò chơi này! Lái nhanh nhất có thể để đến được đúng địa điểm vào đúng lúc. Hãy chú ý, bạn phải lái thật nhanh nhưng không được gây ra bất kỳ tai nạn nào! Hãy luôn chú ý trên đường đi!