back to home dude

Công ty quản lý của Leeloo

Công ty quản lý của Leeloo

về Công ty quản lý của Leeloo

Giúp những diễn viên học kịch bản, trang điểm và diễn thử. Đạt được mục tiêu để sang màn chơi tiếp theo bằng cách ký đủ hợp đồng với các diễn viên!