back to home dude

Công kích người hành tinh

Công kích người hành tinh

về Công kích người hành tinh

Người ngoài hành tinh đã hạ cánh và chúng muốn chiếm lĩnh trái đất. Bạn là hy vọng duy nhất, dừng chúng lại trước khi chúng chiếm toàn trái đất!