back to home dude

Cổng hoang mang

Cổng hoang mang

về Cổng hoang mang

Vào vai 1 trong 5 nhân vật và chiến đấu theo cách của bạn thông qua các cấp độ khác nhau! Sử dụng vũ khí của bạn để đánh bại kẻ thù và cố gắng để tìm thấy những cổng ra