back to home dude

Công chúa điên

Công chúa điên

Về Công chúa điên

Hãy bảo vệ công chúa điên bằng mọi giá. Bạn phải đặt bẫy để đánh bại những hiệp sĩ. Đừng để kẻ thù bắt cóc công chúa.