back to home dude

Công Chúa Chiến Binh Hồi Phục ở Bệnh Viện

Công Chúa Chiến Binh Hồi Phục ở Bệnh Viện

Về Công Chúa Chiến Binh Hồi Phục ở Bệnh Viện

Nàng công chúa chiến binh Mộc Lan đang ở trong bệnh viện! Bạn có thể giúp cô ấy hồi phục không? Hãy chăm sóc cho vết thương của cô ấy và chụp những phần có thể bị gãy xương. Nếu bạn thấy bất kỳ chỗ nào, hãy giúp cô ấy bó bột và quấn băng!