back to home dude

Confound: A Mind Experiment

Confound: A Mind Experiment

về Confound: A Mind Experiment

Khám phá phòng thí nghiệm trong trò chơi này! Nhớ là bạn cần đọc những hướng dẫn trên màn hình và cố gắng tẩu thoát trong từng cấp độ.