back to home dude

Cơn thịnh nộ trên đường

Cơn thịnh nộ trên đường

về Cơn thịnh nộ trên đường

Hãy giết người đàn ông này và đừng để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Vì khi bạn bị phát hiện, bạn phải bắt đầu trò chơi lại từ đầu.