back to home dude

Cơn thịnh nộ của robot

Cơn thịnh nộ của robot

về Cơn thịnh nộ của robot

Hãy chấp nhận thử thách và chiến đấu với những robot khác trong khu vực nguy hiểm này.