back to home dude

Cơn sốt Frenzy

Cơn sốt Frenzy

về Cơn sốt Frenzy

Một căn bệnh bí ẩn bùng phát và khiến bệnh viện chật kín. Hãy đưa bệnh nhân vào đúng giường.