back to home dude

Con Rồng và Phù Thủy

Con Rồng và Phù Thủy

về Con Rồng và Phù Thủy

Mỗi lần bạn nhìn hai hình ảnh, chúng trông giống nhau! Nhưng thực ra lại có điểm khác biệt. Hãy tìm những điểm khác biệt đó và chuyển sang hình ảnh tiếp theo.