back to home dude

Con quỷ mê pha lê

Con quỷ mê pha lê

về Con quỷ mê pha lê

Thu thập tất cả những viên pha lê lấp lánh để con quái vật có thể bình tĩnh lại.