back to home dude

Con quỷ Gordon

Con quỷ Gordon

về Con quỷ Gordon

Hôm nay bạn trở thành một cướp biển thực thụ. Đi qua những vùng khác nhau và hãy bắt đầu tìm kiếm những kho báu bị ẩn giấu. Ở vài địa điểm sẽ có những món đồ được giấu có liên quan đến kho báu. Tìm những món đồ này và tìm ra nơi chứa kho báu.