back to home dude

Cơn gió thứ hai

Cơn gió thứ hai

về Cơn gió thứ hai

Khám phá những hang động và tiến vào cuộc tìm kiếm vinh quang vô tận trong cuộc phiêu lưu dựa trên văn bản cổ điển này! Chọn hành động đúng và hạ gục những con quái vật và thú trong cuộc phiêu lưu cổ điển này.