back to home dude

Cơn giận dữ của Babyzilla

Cơn giận dữ của Babyzilla

về Cơn giận dữ của Babyzilla

Babyzilla muốn phá huỷ một thành phố lớn như bố hắn Godzilla từng làm. Hãy dùng chuột để phá huỷ các toà nhà và dùng tiền kiếm được để mua những đòn tấn công mới và những gói nâng cấp mới. Bạn cần bao nhiêu cú click để phá huỷ mọi thứ?