back to home dude

Con đướng tử thần 2

Con đướng tử thần 2

về Con đướng tử thần 2

Các bạn bị tấn công và săn giết bởi những zombie đáng sợ. Hãy giữ chặt vũ khí, tấn công chúng và giết chúng trước khi chúng giết bạn.