back to home dude

Con đường phép thuật

Con đường phép thuật

về Con đường phép thuật

Hãy dùng chuột để di chuyển các khối để mở đường đi tới đích. Bạn sẽ được nhiều sao hơn nếu chơi nhanh. Liệu bạn có thể hoàn thành hết 100 cửa?