back to home dude

Con Đường Mạo Hiểm

Con Đường Mạo Hiểm

về Con Đường Mạo Hiểm

Công việc của bạn là mang quả trứng này đến đích một cách an toàn. Đừng làm vỡ quả trứng, vì quả trứng rất tuyệt vời! Vượt qua tất cả những vật cản đường và hãy xem bạn có thể đi xa được đến đâu mà không làm quả trứng bị vỡ!