back to home dude

Con dê độc ác

Con dê độc ác

về Con dê độc ác

Bạn sẽ là con dê độc ác và đang cố gắng giết tât cả con người. Hãy đẩy họ vào những chiếc chốt chết người nhưng đừng tự giết mình. Liệu bạn có thể hoàn thành các cửa chỉ bằng vài chuyển động?