back to home dude

Cơn bão khủng long

Cơn bão khủng long

về Cơn bão khủng long

Cùng với chú khủng long nhỏ bé và súng laze, bạn sẽ bước vào thị trấn nhỏ Dinoville. Ở đây, bạn sẽ gặp nhiều khủng long to lớn và nhiều thứ nữa không biết trước được. Hãy cho mọi người thấy bạn là ai và bạn không sợ gì hết. Trò chơi 3D này rất thực và thú vị cho tất cả mọi người.