back to home dude

Chỉ Huy và Điều Khiển

Chỉ Huy và Điều Khiển

Về Chỉ Huy và Điều Khiển

Một trò chơi rất cập nhật và những xung đột chiến sự! Hãy chứng minh kỹ năng chiến đấu của bạn trong 8 nhiệm vụ đầy thử thách này và cảnh cáo những kẻ tấn công khủng bố ở vùng Trung Đông! Chúc bạn may mắn!