back to home dude

ComboMan: Legend of the Lost Swords

ComboMan: Legend of the Lost Swords

Về ComboMan: Legend of the Lost Swords

Hãy giúp cho nhóm người này tìm ra lối đi qua những cấp độ và dùng gươm để chiến đấu với những kẻ thù quái thú đỏ. Sử dụng sự kết hợp giữa những kỷ năng tấn công để đánh bại những kẻ thù.