back to home dude

Combo X999

Combo X999

về Combo X999

Bắn đối thủ với cùng một màu sắc. Thu thập các đồng tiền và sử dụng chúng trong máy trái cây để bạn có thể kiếm thêm điểm.