back to home dude

Combat Tournament Legends

Combat Tournament Legends

Về Combat Tournament Legends

tiêu diệt những kẻ thù của bạn và phản ứng thật nhanh để sóng sót trong trò chơi chiến đấu đẫm máu này. Bạn có thể chọn nhân vật của riêng bạn sao cho phù hợp với cách chơi của mình.