back to home dude

Colorus

Colorus

về Colorus

Chạy và đừng dừng lại. Nhấn các nút tương ứng để cho các màu sắc từ những trở ngại biến mất.