back to home dude

Color World

Color World

Về Color World

bạn hãy bắn những những viên đạn vào những khối vuông cùng màu! Chọn màu sắc, nhắm khẩu súng của bạn và bắn! Xem bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không nào?