back to home dude

Color Theory

Color Theory

về Color Theory

Hãy đưa mình ra lối thoát trong trò chơi đầy sắc màu này. Chạm vào những biểu tượng màu để thay đổi cấp độ và tạo đường ra những cổng chính.