back to home dude

Color Pic-a-Pix Light 2

Color Pic-a-Pix Light 2

về Color Pic-a-Pix Light 2

Xếp hình với sắc màu! Sử dụng những manh mối bên đường biên của trò chơi để tìm ra màu nào thuộc về chiếc hộp nào. Nếu bạn chơi tốt, bức hình sẽ bắt đầu hiện ra!